LASA KHAI TRƯƠNG CỬA HÀNG THỨ 02 TẠI QUẢNG NGÃI

Tiếp nối thành công của Cửa hàng 01 tại Tân Hy –  Bình Đông – Bình Sơn – Quảng Ngãi, Ngày 08/03/2018 vừa qua, LASA tiếp tục khai trương Cửa hàng thứ 02 tại Bình Thuận – Bình Sơn – Quảng Ngãi với 02 mảng kinh doanh chính:

1. Bảo hộ lao động

2. Vật tư – kim khí công trình

Trả lời

Điều hướng nhanh
×