LASA KHAI TRƯƠNG CỬA HÀNG THỨ 02 TẠI QUẢNG NGÃI

LASA KHAI TRƯƠNG CỬA HÀNG THỨ 02 TẠI QUẢNG NGÃI

Tiếp nối thành công của Cửa hàng 01 tại Tân Hy -  Bình Đông - Bình Sơn - Quảng Ngãi, Ngày 08/03/2018 vừa qua, LASA tiếp tục khai trương Cửa hàng thứ 02 tại Bình Thuận - Bình Sơn - Quảng Ngãi với 02 mảng kinh doanh chính:

1. Bảo hộ lao động

2. Vật tư - kim khí công trình

Share :

Viết bình luận